Welkom op de website van St. Joris

Gilde St Joris Diessen

 

In 1463 wisten ze in België al van het bestaan van Sint Joris.

Een oude narrenstok en 2 oude sjerpen vormen een historisch bezit.

De sjerpen zijn 250 jaar oud , in 1991 is Sint Joris gekostumeerd en hanteert de edele kruisboog.

Wij zijn een kleurrijk en traditioneel gilden.

Ons oudste herinnerings zilver nog in ons bezit  is van het jaar 1715

Het gilde telt nu 35 leden waarvan 4 vrouwelijke.

 

Onze schiet locatie en eigen huis vesting is gelegen aan de molenstaat 42a Diessen.

De kruisboog is het wapen waarmee, binnen onze gilde wordt geschoten.

En waar wekelijks oefen avonden voor gehouden worden op ons schietterrein  

Ook worden de wedstrijden bezocht in ons omliggende gemeentes bij bevriende zuster gilde . Waarvan 2 grote gilde feesten per jaar in onze regio

 

Het traditioneel koning schieten wordt gehouden op kermis maandag, dan wel om de 4 jaar. Koning is hij die met de kruisboog de houten vogel van een hoogte van 12.5 meter naar beneden schiet.

En hij mag zich dan 4 jaar het gilde aan voeren met zijn koningschap.

Daar langs zijn wij ook nog in het bezit van een Keizer binnen ons gilde ,deze persoon is dan 3 periodes van 4 jaar koning geweest ,dit is een titel die geldt voor het verdere leven.

 

Wij zijn een springlevend en kleurrijk gilde dat oude tradities ten volle respecteert, maar ook probeert met klein aanpassingen binnen ons gilde de eisen des tijds bij te blijven.

 

Om ook jongeren leden mogelijkheid te bieden om zich bij ons gilde aan te sluiten en thuis te voelen.

En dat het St Joris gilde in Diessen in volle glorie nog lang mogen bestaan.

 

Het bestuur